تاریخ انتشار:

این عکس ها حواستان را پرت نکند!

هستی حقیقی عکاسی سورئالیسم یا فراواقع گرایی مرزهای آنچه را که در عکس ممکن است را پیش تر می برد. ...

منبع:پایگاه خبری-تحلیلی توریسم آنلاین