تاریخ انتشار:

بالابلند مثل «تاسمانی»! /تصاویر

هستی حقیقی ستون بالابلند تاسمانی / در 150 مایلی جنوب شرقی استرالیا جزیره ای به نام تاسمانی قرار دارد. ...

شماخبر:

هستی حقیقی ستون بالابلند تاسمانی / در 150 مایلی جنوب شرقی استرالیا جزیره ای به نام تاسمانی قرار دارد

منبع:پایگاه خبری-تحلیلی توریسم آنلاین