تاریخ انتشار:

قـلب اروپا این جوری می زند!/تصاویر

اسلواکی،سرزمینی در مرکز اروپاست که ردپای ساکنان قدیمی اش به 22 هزار و 800 سال پیش بر می گردد ،اما نخستین نشانه های پیدایش و اجرای دموکراسی در این کشور سال 1993 متولد شد. به گزارش ...

شماخبر:

اسلواکی،سرزمینی در مرکز اروپاست که ردپای ساکنان قدیمی اش به 22 هزار و 800 سال پیش بر می گردد ،اما نخستین نشانه های پیدایش و اجرای دموکراسی در این کشور سال 1993 متولد شد

منبع:پایگاه خبری-تحلیلی توریسم آنلاین