تاریخ انتشار:

کاووس سیدامامی به خاک سپرده شد(عکس)

    مراسم تدفین کاووس سیدامامی استاد دانشگاه امام صادق ظهر امروز برگزار شد.  کاووس سیدامامی، جامعه شناس و استاد دانشگاه امام صادق  و فعال محیط زیست ...

منبع:عصرایران