تاریخ انتشار:

پیام‌های مشکوک و معنادار اسطورۀ پرسپولیس + عکس

سرپرست سابق سرخ‌پوشان جملۀ معناداری در اینستاگرام خود منتشر کرد.

منبع:آفتاب