تاریخ انتشار:

Oppo مجموعه پرتاب X هند را برای امروز پیدا کنید , چگونه جریان

Oppo قیمت X را در پرتاب جهانی آن ماه گذشته با 999 ( حدودا roughly روپیه ) تعیین کرد . ( 79,000 ) , با

شماخبر:

لطفا متن ورودی را کوتاه نمایید.

.

منبع:gadgets.ndtv