تاریخ انتشار:

تغییر کــــــاربری کلیـــــسای 100 ساله!/تصاویر

"دیوارنگاری" یا "گرافیتی" کشیدن نقوش مختلف ،اشکال و نمادها است که اغلب بر دیوارهای مکان های عمومی نقش می بندند. به گزارش

منبع:پایگاه خبری-تحلیلی توریسم آنلاین