تاریخ انتشار:

تصویری از اولین شعبه بانک ملی

بانک ملی ایران ، این بانک در سال ۱۳۰۶ ساخته شد، با الهام از معماری پارسه

شماخبر:

اتاق خبر 24 :  بانک ملی ایران ، این بانک در سال ۱۳۰۶ ساخته شد، با الهام از معماری پارسه

منبع:اتاق خبر 24