تاریخ انتشار:

خرید و فروش آزادانه اعضای بدن در کشور به صورت آنلاین/ عکس

کوتاهی که موجب شده عده‌ای به فکر دایر کردن بازار آنلاین خرید و فروش اعضا در کشورمان افتاده و به این تجارت غیرقانونی، صورت امروزی و به‌روز ببخشند. سایتی که به فراخور نیازهای فراوان موجود در جامعه به دریافت عضو برای پیوند، مشتریانی نیز یافته و توجه متقاضیان فروش عضو را هم به خود جذب کرده است.

خرید و فروش آزادانه اعضای بدن در کشور به صورت آنلاین +تصویر
خرید و فروش آزادانه اعضای بدن در کشور به صورت آنلاین +تصویر
منبع:آفتاب