تاریخ انتشار:

تصویر همسر، پدر و مادر کریم انصاری‌فرد روی قلم‌بند او+ عکس

مهاجم تیم ملی عکس پدر و مادرش را روی قلم بند خود حک کرده است.

منبع:آفتاب