تاریخ انتشار:

سفر به سرزمین آتش؛آذربایجان /تصاویر

هستی حقیقی سفر به سرزمین آتش /آذربایجان به پایتختی باکو در منطقه قفقاز جنوبی در تقاطع جنوب غربی آسیا و جنوب شرقی اروپا واقع شده است. ...

شماخبر:

هستی حقیقی سفر به سرزمین آتش /آذربایجان به پایتختی باکو در منطقه قفقاز جنوبی در تقاطع جنوب غربی آسیا و جنوب شرقی اروپا واقع شده است

منبع:پایگاه خبری-تحلیلی توریسم آنلاین