تاریخ انتشار:

اجتماع انبوه‌سازان مهر پردیس+عکس

شماری از انبوه سازان مسکن مهر پردیس برای پیگیری مطالبات بانکی خود در محل ساختمان مرکزی بانک مسکن در تهران تجمع کردند.

منبع:آفتاب